Anunțăm Auction!

În baza Legii Nr. 131 din 03.07.2015, primăria s. Doroțcaia anunță concurs pentru procedura de achiziții nr. 21034813 din 22.01.2021...