Plan de activitate/Regulamente de activitate

STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ INTEGRATĂ A LOCALITĂŢII DOROȚCAIA, RAIONUL DUBĂSARI 2016-2020

Statutul de personal al primăriei satului Doroțcaia, raionul Dubăsari, Republica Moldova conform deciziei Consiliului local nr. 10/4 din 18.12.2017

Regulamente de activitate

Decizia cu privire la aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activității de comerț

1.1 Regulamentul de desfășurare a activității de comerț in s. Doroțcaia

1.2 Regulamentul privind desfășurarea activității de comerț, modifica

2. Regulament II”Servcomdor”

3. Regulament Grădinița de Copii

4. Regulament Bibliotecă

5. Regulament Consiliul local al tinerilor

6. Regulament Casa de cultura

7.  Regulament muzeu

8. Regulament scoala de arte

9. Politica de contabilitate 2020

10. Procesul verbal – Adunarea satului

11. Plan de activitate 2020

12. Declaratia de raspundere manageriala

13. Bugetul aprobat pe 2020