Istoria

Satul Doroţcaia este înfiinţat în a doua jumătate a secolului XVI. Primii oameni au staţionat pe aceste meleaguri cu mai bine de 14 mii de ani în urmă. Astfel, pe locurile de staţionare a oamenilor primitivi au fost identificate oase de animale, cărbune de lemn, pămînt ars, obiecte şi unelte confecţionate din cremene.
Luncile din preajma actualului sat erau în vremurile străvechi, locuri ademenitoare pentru păstorii nomazi, de la care au rămas 3 movile funerare, probe ale prezenţei triburilor de păstori nomazi pe meleagurile noastre.
În anul 1965 la efectuarea lucrărilor de primăvară, în viile colhozului „Chirov” a s. Doroţcaia, de către un locuitor a satului a fost găsită o comoară (290 monede greceşti de argint) Istra şi Tira, din care 8 monede singurile, care reprezintă o mare valoare ştiinţifică. Perioada emisiei acestor monede sînt anii 340 – 360 înaintea erii noastre.
Satul Doroţcaia atestă în anul 1768 biserica Mihailovscaia, judeţul Tiraspol. Această localitate exista încă atunci cînd turcii stăpîneau pămînturile Ociacov, aici deja trăiau moldoveni, care aveau biserici împletite din nuiele.
Satul Doroţcaia fiind un sat vechi, este în lista toponimilor, originea sau etnologia cărora nu este cunoscută de unde a provenit denumirea lui. Este aşezat pe malul stîng a r. Nistru, suprafaţa totală este de 5000 ha, inclusiv extravilan – 4027 ha şi intravilan – 973 ha, la o distanţă de 35 km de capitala Republicii Moldova.

Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia satului constituia 3206 oameni, dintre care 49.25% – bărbaţi și 50.75% – femei. Structura etnică a populaţiei în cadrul satului: 98.57% – moldoveni, 0.56% – ucraineni, 0.56% – ruşi, 0.09% – găgăuzi, 0.22% – alte etnii.

În satul Doroţcaia au fost înregistrate 993 de gospodării casnice la recensămîntul din anul 2004, iar mărimea medie a unei gospodării era de 3.2 persoane.