Î.M. ”Servcomdor”

Regulamentul de activitate al ÎM ”SERVCOMDOR”

I.M.”SERVCOMDOR” a fost fondată de către Consiliul Doroțcaia, r-ul Dubăsari din 26.04.2016 prin decizia nr 4/1.

A fost inregistrată la Camera Inregistrării de Stat la data de 09.09.2016 și-a început activitatea la 01.11.2016 și activează in baza Statutului.

Lucratorii:

administratorul: Ghenadie Andrieș

contabil,șef: Tatiana Nicolaev

controlor/lăcătuș: Profirie Cuciuc

controlor/lăcătuș: Nicolae Dragoi

controlor/lăcătuș: Boris Leașco

Rechizite bancare :

Denumirea contului                                                                           I.M. „SERVCOMDOR”

Numărul contului (MDL, USD, EUR )                                           MD16ML000000002251300879

Codul fiscal                                                                                           1016600027814

MFO bancar                                                                                          MOLDMD2X300

Denumirea băncii                                                                                 B.C.Moldincombank SA. Fil „Stabil”

Tel /fax                                                                                                    024845096

Mobil                                                                                                       069738256