Gradinita

Regulamentul de activitate al grădiniței de copii

Prezentare generală:

       Grădinița-creșă “Scufița Roșie” din s.Doroțcaia r-l Dubăsari este o instituție preșcolară de stat, destinată educației copiilor de vîrsta 2-7 ani, cu program 10,5 ore,care activează de la 4 august 1968 . Clădirea grădiniței este tip,cu două nivele, cu capacitatea de 115 locuri. Numărul de copii după listă-150,copiii sînt repartizați în 6 grupe, în conformitate cu particularitățile de vîrstă și individuale.Instituția se află sub îndrumarea și coordonarea DÎG Dubăsari și este administrată de Primăria  s.Doroțcaia. Regimul de activitate 7.30-18.00.

          În instituția preșcolară activează 10 cadre didactice, 6-cu studii superioare pedagogice, 4-cu studii medii de  specialitate. Cu grad didactic doi- 9 cadre didactice.Vîrsta-de la  31 ani pînă la 54 ani. Cadrele didactice din grădinița de copii tind spre educarea unei personalități libere a copilului-tendință contemporană a întregului sistem educațional din republică.                                                                                               

Activitatea de educație și instruire a copiilor se realizează în baza Curriculei Educației copiilor de vîrstă timpurie și preșcolară din Republica Moldova și Standardele de învățare și dezvoltare pentru copilul de 0-7 ani. Întregul proces instructiv-educativ este axat pe copil, pe necesitățile lui, pe ritmul propriu și nivelul de dezvoltare a fiecărui copil în parte.

          Grădinița de copii dispune de 6 grupe luminoase,dotate parțial cu mobilier modern, adaptat nevoilor educative,grupuri sanitare îngrijite și ușor accesibile copiilor. Grupele sînt dotate cu jucării, atribute pentru jocul copiilor, materiale didactice demonstrative și distributive pentru realizarea cu succes a procesului educativ-instructiv. Fiecare grupă are teren de joc, unde copiii își petrec timpul afară, organizînd diverse jocuri mobile, de rol și sportive, observări în natură, lucrul individual cu copiii.

          În sala de muzică a grădiniței de copii se desfășoară activitățile de muzică, diverse activități educaționale: înviorarea de dimineață, activități de cultură fizică, sărbători, distracții, concursuri și TVC-uri cu participarea copiilor din grădiniță și a celor din ciclul primar al Liceului Teoretic Doroțcaia. Centrul metodic al grădiniței de copii este dotat cu materiale didactice, literatură metodică, literatură pentru copii, materiale audio-vizuale care le vin în ajutor cadrelor didactice, părinților și tuturor doritorilor.

 Grădinița de copii dispune de cabinet medical,dotat parțial cu aparataj și medicamente necesare pentru acordarea primului ajutor medical în caz de necesitate. La blocul alimentar al grădiniței de copii bucătarii pregătesc diverse feluri de bucate, care sint servite de copii, conform regimului de 4 ori pe zi  Încălzirea grădiniței este autonomă, pe gaz natural. Grădinița dispune de apă curgătoare rece și caldă.

Pe parcursul anilor 2005 – 2015 angajații grădiniței de copii, părinții s-au implicat într-un șir de proiecte, susținute de APL, locuitorii și agenții economici din sat, Consiliul Raional Dubăsari, în cadrul cărora s-au schmbat ferestrele și ușile de întrare ale grădiniței de copii, acoperișul, s-a reînnoit fațada, s-au instalat bateriile solare și traseul de apă caldă, s-au construit 5 pavilioane și s-au dotat terenurile tuturor grupelor cu inventar sportiv și de joc, s-au amenajat sala festivă, sălile de grupă și încăperile grădiniței, s-a inițiat Teatrul de păpuși, grupele au fost dotate cu materiale didactice, literatură metodică și artistic. Climatul în instituția preșcolară este unul binevoitor, stimulativ, cooperant, dinamic.

Valorile dominante, ce caracterizează angajații grădiniței de copii sînt: responsabilitatea, receptivitatea și creativitatea, munca în echpă, încrederea și respectul față de copil și familia acestuia.  Echipa managerială este cu o atitudine asertivă, democratică, de încredere în echipa de lucru, cu respect față de realizările instituției si nevoile ei.