Anunț!

În conformitate cu Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice, primăria s. Doroțcaia anunţă repetat desfăşurarea licitaţiei pentru achiziţionarea...