Casa de cultura

  Istoric

            Casa de Cultură din s. Doroţcaia,raionul Dubăsari, unul dintre cele mai frumoase edificii arhitecturale din perimetrul satului, a  fost înfiiţată la data de  5 noiembrie  anul 1969, de catre gospodăria agricolă ,,Kirov”,  condusă de preşedintele  Evstratiev Terentii Maximovici. Edificiul reprezintă o îmbinare armonioasa între liniile îndrăzneţe ale arhitecturii contemporane si elemente ale artei construcţiilor moldoveneşti tradiţionale. Balconul suspendat pe coloane, aminteşte de pridvorul boieresc.  Dispune de două  săli de spectacole, care pot fi folosite si pentru alte destinaţii (şedinte, festivităti, întîlniri de afaceri etc). Sala mare are o capacitate de 600 de locuri unde se organizează activităţile principale. În sala mică activează cercul de dans, clubul pe interese la tenesul de masă şi şah.

 

 În incinta Casei de Cultură activează  biblioteca publică , care se află la etajul doi. La primul etaj se afla foierul unde se petrec discoteci pentru tineret  si alte activităţi.

În anul 1969 in cadrul Casei de Cultură activau trei collective, Orchestra de fanfară  fondată în anul 1935-conducător Leaşco Alexandru, taraful-conducător Grigoriev Boris Petru şi  colectivul  de dansatori.

            În anul 1970 este înfiiţat primul ansamblu vocal instrumental-conducător artistic dnl Ocoman Ion.  În  anul 2004 dnl Ocoman   formează un nou  colectiv ansamblul folcloric,, Nistrenii, care activează şi în present.

 Primul director al Casei de Cultură  Ciudin Piotr Ilici a activat pînă în anul 1974. In decursul celor 46 ani de activitate  scopul tuturor celor care au condus această instituţie a fost să lase în urma lor activităţi memorabile,  evenimente de prestigiu, au deschis colaborări cu instituţii culturale, publice, instituţii de învăţămînt, ş.a . atît din ţară cît şi de peste hotare.

Deţinînd funcţia de director din 2005   dnl  Ion Nicolaev, a început activitatea  în această instituţie din anul 1992 ca dirijor al orghestrei de fanfară,  în prezent   conduce un colectiv format din 12 specialişti şi 5 lucrători tehnici.  În cadrul Casei de Cultură activează 4 colective cu titlul model: Orchestra de fanfară “Generaţie”, ansamblul vocal instrumental “Miracol”, ansamblul folcloric”Nistrenii” şi  ansamblul de muzică populară  “Doina Nistrului”.Pe lîngă colectivele cu titlul model, mai activează colective de copii, care participă activ la diferite manifestări culturale din sat, raion şi republică, aşa ca: formaţia de fete “Suflet deschis”, care a activat pînă in anul 2015, formaţia “Trio”, ansamblul vocal instrumental de fete ,,Angels Star”, ansamblul de dansuri populare ,,Doruleţ”, clubul de dans  sportiv “Codreanca” . Colectivul Casei de Cultură se bucură de succes din partea locuitorilor satului şi a spectatorilor din alte localităţi. 

 

Obiectivele de activitate ale Casei de Cultură sunt continuarea activitatii de pregatire si perfecţionare a formaţiilor artistice pentru a se prezenta cît mai bine în cadrul prestaţiilor in localitate, raion şi republică ; organizarea  de  activitaţi  de  educaţie spiritual culturală a tinerii generaţii; conservarea, valorificarea si transmiterea valorilor cultural artistice, morale si tradiţionale din patrimoniul spiritual naţional.