Biblioteca

Regulamentul de activitate al bibliotecii

Biblioteca Publică din s. Doroţcaia s-a întemeat în anul 1936. Primul bibliotecar Bacioi Daria a activat pîna la război.      

Policinschi Nicolae Vasile a activat dupa război.

Din 1971 biblioteca se află în localul casei de cultură la etajul 2.

Din 1971 pînă in 1979 bibliotecara a fost Berzan Nadejda Mihai.

Din 1979 pîna în 2008 bibliotecară a fost  Semionov Maria Mihai.

Din 2009 pîna în prezent bibliotecară  Sajin Maria  Grigore.

În prezent la bibliotecă sunt înregistraţi  500 de utilizatori. Fondul de carte 9130.

În anul 2015 în urma implimentării proiectului „NOVOTECA” biblioteca a obţinut prin colaborarea eficient cu autorităţiile locale şi raionale un echipament care constă din 4 calculatoare şi o imprimantă şi este deosebit de necesar şi util pentru toţi copii şi maturii din sat.

În prezent biblioteca oferă comunităţii atât servicii tradiţionale de împrumut de carte cât şi servicii moderne tehnologiilor informaţionale.

Cartea dar nepreţuit pentru toţi cei care iubesc literatura. O biblioteca cu o colecţie bine structurată este un dar pentru întreaga comunitate.