Achiziții publice

Planul de achiziții pentru anul 2020

Informația cu privire la contractele atribuite în anul 2020

Dispozițienr. 47 cu privire la instituirea grupului de lucru pentru achiziții

 

 

Planul de achizitii pentru 2019

Dispozițienr. 47 cu privire la instituirea grupului de lucru pentru achiziții

Informția cu privire la contractele atribuite în anul 2019
Nr. d/o Denumirea autorității contractante IDNO Nr. și data contractului atribuit. Termenul de valabilitate Obiectul de achiziție Valoarea contractului atribuit Operatorul economic căruia i-a fost atribuit contractul respectiv IDNO
1 Primăria s. Doroțcaia 1007601009325 Nr. 51 din 14.12.2018, valabil până la 31.07.2019 Uleiuri vegetale 3768,00 SRL ”Lovis Angro” 1007600043788
2 Primăria s. Doroțcaia 1007601009325 Nr. 52 din 14.12.2018, valabil până la 31.07.2019 produse de origine animală (ouă) 7110,00 SRL ”Lovis Angro” 1007600043788
3 Primăria s. Doroțcaia 1007601009325 Nr. 53 din 14.12.2018, valabil până la 31.07.2019 Diverse produse alimentare 35383,50 FPC ”Tiraston” SRL 1003601002443
4 Primăria s. Doroțcaia 1007601009325 Nr. 54 din 14.12.2018, valabil până la 31.07.2019 produse de origine animală, carne și produse din carne 63720,00 ”Villa Prodotti” SRL 1016600007719
5 Primăria s. Doroțcaia 1007601009325 Nr. 55 din 14.12.2018, valabil până la 31.07.2019 Peste congelat de tip Hec 23274,00 ”Slavena Lux”SRL 1002600003240
6 Primăria s. Doroțcaia 1007601009325 Nr. 56 din 28.12.2018, valabil până la 31.07.2016 Cereale și cartofi 8522,00 SRL ”Lovis Angro” 1007600043788
7 Primăria s. Doroțcaia 1007601009325 Nr. 57 din 28.12.2018, valabil până la 31.07.2019 Produse lactate (lapte, brînză, smîntînă, chefir), inclusiv: 115617,50 SRL ”Prim Mol” 1010600029517
8 Primăria s. Doroțcaia 1007601009325 Nr. 58 din 28.12.2018, valabil până la 31.07.2019 Legume, fructe și fructe cu coajă 72240,00 SRL ”Lovis Angro” 1007600043788
9 Primăria s. Doroțcaia 1007601009325 Nr. 59 din 28.12.2018, valabil până la 31.07.2019 Fructe, legume și produse conexe 19172,00 SRL ”Lovis Angro” 1007600043788
10 Primăria s. Doroțcaia 1007601009325 Nr.19/19 din 28.06.2019, valabil până la 31.07.2019 produse de origine animală, carne, pește și produse din carne 82590,00 SRL Villa Prodotti 1016600007719
11 Primăria s. Doroțcaia 1007601009325 Nr.20/19 din 28.06.2019, valabil până la 31.07.2019 Diverse produse alimentare 107135,60 SRL ”Lovis Angro” 1007600043788
12 Primăria s. Doroțcaia 1007601009325 Nr.21/19 din 28.06.2019, valabil până la 31.07.2019 Produse lactate 85770,00 SRL Baguette 1014600037741
13 Primăria s. Doroțcaia 1007601009325 Nr.22/19 din 28.06.2019, valabil până la 31.07.2019 Produse de panificație 12698,00 SRL Tiraston 1003601002443
Darea de seama privind contractele de valoare mică pe anul 2019

 

 

 Planul de achizitii pentru 2018

Dispozițienr. 47 cu privire la instituirea grupului de lucru pentru achiziții

 


Achiziții publice pe anul 2018

Anunțul de participare Contracte atribuite 

Darea de seamă 

1

ANUNȚ DE PARTICIPARE la procedura de achiziție publică de tip CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI nr. 17/04632 din 08.12.2017

   Informatie privind atribuirea contractelor

 DAREA DE SEAMĂ.pdf

2 ANUNȚ DE PARTICIPARE    la procedura de achiziție publică de tip CEREREA OFERTELOR DE PREȚURI nr. 18/02424 din 20.06.2018  Informații privind atribuirea contractelor  DAREA DE SEAMĂ
3 ANUNȚ DE PARTICIPARE la procedura de achiziție publică de tip CERERE A OFERTELOR DE PREŢ Extinderea sistemului de iluminare stradală din s. Doroțcaia Informații privind atribuirea contractelor DAREA DE SEAMĂ

 

4  ANUNȚ DE PARTICIPARE la procedura de achiziție publică de tip CERERE A OFERTELOR DE PREŢ fără publicare Termoizolarea fațadei clădirii Școlii de Arte din s. Doroțcaia  Informații privind atribuirea contractelor DAREA DE SEA
5 ANUNȚ DE PARTICIPARE la procedura de achiziție publică de tip CERERE A OFERTELOR DE PREŢ ”Reparația unui sector de trotuar cu construcția podețului tubular din s. Doroțcaia”.pdf Informații privind atribuirea contractelor  
6      
       

Achiziții publice pe anul 2017

Planul de achiziții pentru anul 2017

Planul de achiziții pentru anul 2017 (modificat)

Anunțul de participare

Contracte atribuite

Darea de seamă

1 Anunt de participare la procedura de achizitie prin COPLucrări de reparație a acoperișului șarpant la clădirea primăriei din s. Doroțcaia Informatie privind atribuirea contractelor DAREA DE SEAMĂ
 2 Anunt de participare privind COP produse alimentare pentru a II jumatate a anului 2017  Informatii privind atribuirea contractelor  DAREA DE SEAMĂ
 3  Anunt de participare prin COP Lucrări de reparație a unei porțiuni de stradă în s. Doroțcaia rnul Dubăsari  Informații privind atribuirea contractelor  DAREA DE SEAMĂ
 4 Anunt de participare prin COPF privind Iluminarea stradală în s. Doroțcaia  Informatie privind atribuirea contractelor  DAREA DE SEAMĂ
5 Informații privind atribuirea contractelor   Contract nr. 43 de achiziționare Reparația și amenajarea complexului ”Trei Izvoare” din s. Doroțcaia, r. Dubăsari